השכלה גבוהה – שער לתעסוקה | ד”ר עפר זהבי

השכלה גבוהה -–  שער לתעסוקה בשוק החופשי | ד”ר עפר זהבי, מנהל המחקר היישומי

לאחרונה מתגבר השיח החברתי בדבר העלאת שיעור אנשים עם מוגבלות המשתתפים במעגל האזרחי בכלל, ובשוק העבודה בפרט. השתלבותה של בוגרים במעגל החיים ובעבודה איננה רק שאלה של שיפור באיכות חייהם של האנשים, אלא מהווה נדבך חשוב בהגשמתם העצמית העומדת בראש סולם הצרכים של כל אדם. מעבר לכך, העלאת שיעור הבוגרים במעגל העבודה הינה מטרה לאומית וחברתית של כל מדינה ושל כל חברה בריאה ויציבה.

לימודים והשכלה גבוהה הינם אחד השערים החשובים להשתלבות בתעסוקה ולבניה של קריירה משמעותית ומתגמלת בעולם המתפתח. לאחרונה פורסם דו”ח כלכלי חברתי של מוסד שורש העוסק בין היתר בסוגיה של הקשר בין שיעורי תעסוקה, שכר ומשרות בשוק החופשי ובין השכלה גבוהה ולימודים אקדמיים. ממצאים עיקריים של הדו”ח מצביעים על קיום יתרון משמעותי לבעלי תואר אקדמי על פני אחרים, בחתך של כל המגזרים, בכל הקשור להשתלבות בתעסוקה ולגובה ההכנסה מהעבודה.

השכלה גבוהה הינה “שער” כניסה חשוב לעולם העבודה ולהשתלבות בחברה כאדם תורם ומשמעותי.

אנשים עם מוגבלות, אשר מתבטאת בקשיי לימוד במתכונת הנהוגה באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות, מוצאים ברוב המקרים את שער ההשכלה הגבוהה סגור בפניהם וכנגזרת מכך גם את האפשרות להגשמה עצמית ולהשתלבות במעגל העבודה והחברה. כיום ברור שככל הקשור לבוגרים עם לקויות למידה ועם ASD, לא מדובר במגבלות אינטלקטואליות, אלא בקשיים הנובעים משיטות ותנאי הלימוד הנהוגים. שינוי שיטות ותנאי הלימוד והתאמתם לצרכיהם של בוגרים אלו יכולים לאפשר להם את היכולת לממש את יכולותיהם האינטלקטואליות ולפתוח בפניהם את שער ההשכלה הגבוהה לקראת פיתוח הקריירה התעסוקתית והשתלבותם בחברה כאחד האדם.

 

להלן חלק ממצאי הדו”ח המפורסם במלואו באתר מכון שורש:

http://shoresh.institute/index-heb.html
edu

income