לקויות למידה בהשכלה גבוהה

סטודנטים עם לקויות למידה בלימודים אקדמיים

“תמיד ידעתי שארשם לאוניברסיטה, ואני מתכוונת להשיג תואר אקדמי. למרות הבעיות שלי, למרות הקריאה והכתיבה שלי. ידעתי שמשפחה והחברים שלי יעזרו לי, אבל אחרי הכל, הרוב תלוי בי” .

בשנות ה -80  של המאה ה-20 התחילו להתפרסם מחקרים העוסקים במבוגרים עם לקויות למידה מתוך הכרה בכך שלא מדובר בלקות החולפת עם הגיל,  והיא מלווה את האדם גם במהלך חייו כבוגר. מבוגרים עם לקויות למידה מתקשים במיוחד בהסתגלות למצבים חדשים ולמעברי חיים המצריכים מהם לרכוש ידע חדש ומיידי. לצורך התארגנות למצב החדש. בנוסף לכך, חוויות של אי הצלחה בתקופת בית הספר כמו גם קשיים בקריאה, בכתיבה או בביצוע מטלות, מביאים לכך שרק חלק קטן מן המבוגרים עם לקויות הלמידה ממשיך ללימודים גבוהים.  גם אלו שכן התקבלו ללימודים גבוהים, חווים לא פעם תחושות של אשמה על חוסר יכולתם לבצע משימות תחת לחץ של זמן, קושי להאמין ביכולתם להצליח ותחושות של תסכול וחוסר התאמה למסגרת הלימודית.

יחד עם זאת, ישנם מספר מדדים שעשויים לנבא הצלחה בקרב סטודנטים עם לקויות למידה.

  1. מודעות עצמית לגבי הלקות ומאפייניה, כמו גם הכרה בנקודות החוזק האישיות והבנת אסטרטגיות הלמידה המתאימות לכל לומד.
  2. פרואקטיביות המתבטאת ביכולתו של הסטודנט להאמין בכוחו להצליח וליטול אחריות על תהליך הלמידה שלו עצמו.
  3. היכולת לגייס עזרה מן הסביבה : מרצים, מטפלים, חברים ובני משפחה לצורך עידוד ולמידת מיומנויות הדרושות להצלחה אקדמית .
  4. היכולת להציב מטרות ריאליות להתקדמות, וכן מוכוונות לקראת השגת מטרות אלו.
  5. מציאת הדרכים האישיות להפחתת חרדה בעיקר בתקופות של הגשת מטלות ובחינות.
  6. שימוש ב”סנגור עצמי” : מציאת הדרכים להבהיר לצוות האקדמי מהן הזכויות והצרכים הדרושים לסטודנט ללמידה מוצלחת.

כתוצאה מכך, תוכנית לתואר ראשון המותאמת לסטודנטים עם לקויות למידה צריכה לכלול הקניית מיומנויות של סנגור עצמי, תמיכה לימודית שתכוון לשימוש יעיל באסטרטגיות למידה אישיות, הקניית מיומנויות חברתיות וכן תמיכה ועידוד למניעת נשירה.

 

מעובד על פי:

איצקוביץ, א’ וכפיר, ד’ (2011). מבוגרים עם לקויות למידה שהגיעו ללימודים אקדמיים. סוגיות בחינוך המיוחד ובשילוב, 26, 34-21.

Skinner, M. E. (2004). College Students with Learning Disabilities Speak Out: What It Takes to Be Successful in Postsecondary Education. Journal of Postsecondary Education and Disability, 17, 91-104.‏